DEN TIONDE MANNEN Rotating Header Image

Nu är våren här

Hos oss inträder våren när pannan stängs av, och det brukar normalt inträffa när det inte är så stora skillnader mellan dag och natt, och barnen frivilligt går upp från sängarna, men igår stängdes den av när det första undantaget inträffade: det var varmare ute än inne redan tidigt på morgonen. Risken med detta är att det kan bli bakslag och komma kalla kvällar, men har den stängts av så har den.

kör så det ryker, det gör jag (men som sagt, inte med prästen)

Comments are closed.